Tiếp tục giữ ổn định giá bán xăng, dầu trong nước như hiện hành

Chiều nay (28/5/2014), Cục trưởng Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính) Nguyễn Anh Tuấn đã ký ban hành văn bản số 7005/BTC-QLG, gửi đến các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, yêu cầu giữ ổn định giá bán xăng, dầu trong nước như hiện hành.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục giữ ổn định mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành.

Doanh nghiệp được sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu. Cụ thể: Tiếp tục sử dụng Quỹ Bình ổn giá 200 đồng/lít như hiện hành đối với mặt hàng xăng; Giảm sử dụng Quỹ Bình ổn giá 90 đồng/lít (từ 180 đồng/lít xuống còn 90 đồng/lít) đối với dầu điêzen; Giảm sử dụng Quỹ Bình ổn giá 100 đồng/lít (từ 160 đồng/lít xuống còn 60 đồng/lít) đối với dầu hỏa; Sử dụng Quỹ Bình ổn giá 160 đồng/kg (từ 0 đồng/kg lên 160 đồng/kg) đối với dầu madút.

Thời điểm áp dụng Quỹ Bình ổn giá là từ 14 giờ ngày 28/5/2014...

Trước đó, theo tính toán của Bộ Tài chính, chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở bình quân 30 ngày từ ngày 28/04/2014 đến 27/5/2014 các mặt hàng xăng, dầu như sau:

Đơn vị tính: VNĐ/lít, kg.

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở theo đúng quy định

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở theo đúng quy định

(1)

(2)

(3) = (1)-(2)

1. Xăng RON 92

24.900

25.128

-228

2. Dầu điêzen 0,05S

22.680

22.767

-87

3. Dầu hỏa

22.480

22.532

-52

4. Dầu madút 180CST 3,5S

18.290

18.452

-162

Ghi chú: (+) Giá bán hiện hành cao hơn giá cơ sở; (-) Giá bán hiện hành thấp hơn giá cơ sở; giá bán hiện hành lấy theo giá bán hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

(PV)