Từ 31/3: Giữ giá xăng, giảm giá dầu

Đây là nội dung chính tại thông báo điều hành giá xăng dầu trong nước do  Liên Bộ Tài chính - Công Thương phát đi ngày 31/03.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Liên Bộ Tài chính - Công Thương, giá xăng dầu thế giới từ sau ngày điều hành 19/3/2014 biến động tăng, giảm không rõ xu hướng. Giá xăng, dầu thành phẩm thế giới bình quân 30 ngày từ ngày 1/3/2014 đến 30/3/2014 vẫn dao động ở mức cao.

Cụ thể, chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở của xăng RON92 là -230 đồng/lít; dầu diesel 0,05S là 239 đồng/lít; dầu hỏa là 145 đồng/lít; dầu mazut là 121 đồng/kg.Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tiếp tục biến động như hiện nay, Liên Bộ quyết định đưa ra phương án điều hành như sau: giữ ổn định mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành; giảm sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng xăng từ 300 đồng/lít xuống còn 200 đồng/lít; các mặt hàng dầu diesel, dầu hỏa và mazut giữ nguyên như hiện hành.

Sau khi Liên Bộ Tài chính - Công Thương áp dụng các biện pháp điều hành trên, các doanh nghiệp đầu mối được phép giảm giá bán lẻ dầu diesel và mazut tương ứng với mức chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán hiện hành nhưng giá bán sau khi điều chỉnh không được cao hơn mức giá cơ sở đã công bố (lần lượt là 22.601 đồng/lít và 18.469 đồng/kg).

Với mặt hàng dầu hỏa, sau một thời gian dài chưa tính hoặc chưa tính đủ lợi nhuận, cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối khôi phục lợi nhuận trong giá cơ sở mặt hàng dầu hỏa theo đúng quy định (150 đồng/lít lên 300 đồng/lít). Phần chênh lệch còn lại giữa giá cơ sở và giá bán lẻ hiện hành, Liên Bộ yêu cầu giảm tương ứng nhưng giá bán sau khi điều chỉnh không được cao hơn mức giá cơ sở đã công bố (22.485 đồng/lít).

Mặt hàng xăng phải giữ ổn định giá bán như hiện hành, đồng thời các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được khôi phục lợi nhuận trong giá cơ sở mặt hàng xăng theo đúng quy định (150 đồng/lít lên 300 đồng/lít).

Thời điểm điều chỉnh giảm giá bán dầu điêzen, dầu madút và dầu hỏa do doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối quy định và ap dụng giảm sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng xăng từ 24 giờ 00 ngày 31/3/2014.

(T.H)