Từ ngày 16/3: Tăng giá điện thêm 7,5%

Chính phủ vừa đồng ý phương án của Bộ Công Thương về điều chỉnh giá bán điện năm 2015, theo đó sẽ tăng giá điện 7,5%, tương ứng giá bán điện bình quân 1.622,05 đồng/kWh. Thời điểm điều chỉnh giá bán điện được tính từ ngày 16/3/2015.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Chiều 5/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì họp Thường trực Chính phủ để nghe Bộ Công Thương báo cáo phương án điều chỉnh giá bán điện năm 2015. Tại cuộc họp, sau khi nghe Bộ Công Thương và EVN báo cáo các phương án điều chỉnh giá điện, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ngành đã thảo luận và nhất trí việc điều chỉnh tăng giá bán điện. 

Với mức tăng 7,5%, việc điều chỉnh giá điện lần này đảm bảo các yêu cầu EVN không bị lỗ (nếu không điều chỉnh, năm 2015, EVN sẽ lỗ khoảng 12.000 tỷ đồng) và giành một phần để giảm khoản lỗ do chênh lệch tỷ giá các năm trước để lại (hiện còn khoảng 8.000 tỷ đồng). Đồng thời việc tăng giá điện lần này cũng nhằm đảm bảo khả năng phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP 6,2% và bảo đảm kiểm soát lạm phát khoảng 5%.

Chính phủ chỉ đạo EVN tiếp tục thực hiện các nhóm giải pháp mà Chính phủ đã chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn, trong đó năm 2015 phấn đấu giảm tổn thất điện năng xuống 8% (năm 2014 tỷ lệ này là 8,49%), nâng năng suất lao động toàn Tập đoàn tăng trên 9%.

(Thanh Huyền)