Úc hủy áp thuế chống bán phá giá đối với máy biến thế Việt Nam

Phòng Xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài - Bộ Công Thương cho biết, Bộ Công nghiệp Úc vừa ra thông báo chính thức huỷ bỏ Quyết định áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm máy biến thế nhập khẩu từ Việt Nam.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Cụ thể, ngày 30/10/2015, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Úc đã ra thông báo chính thức chấp nhận khuyến nghị nói trên của ADRP và tuyên bố huỷ bỏ Quyết định áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm máy biến thế xuất khẩu sang thị trường Úc từ Công ty ABB Thái Lan, Công ty ABB Việt Nam và tất cả các doanh nghiệp xuất khẩu khác của Việt Nam.

Trước đó, ngày 26/7/2013, Ủy ban chống bán phá giá Australia (“ADC”) đã khởi xướng điều tra, áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng máy biến thế (mã HS: 850422 và 850423) nhập khẩu từ Việt Nam và một số nước khác. 

Ngày 2/12/2014, ADC đã ban hành Báo cáo về kết quả điều tra cuối cùng của vụ việc. Theo đó, biên độ phá giá của Việt Nam là 3.8%. Doanh nghiệp bị đơn trong vụ việc này của Việt Nam, công ty ABB đã đệ trình một bản kiến nghị tới Ban Phúc thẩm Chống bán phá giá (Anti-Dumping Review Panel –ADRP) của Chính phủ Úc đề nghị xem xét lại Quyết định áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm bị điều tra nhập khẩu vào thị trường Úc từ Việt Nam.

Ngày 30/09/2015, ADRP đã công bố Báo cáo rà soát Quyết định áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm nêu trên. Theo đó, ADRP đã khuyến nghị Bộ trưởng Bộ Công nghiệp huỷ bỏ quyết định áp thuế đối với máy biến thế xuất khẩu của Công ty ABB Thái Lan, ABB Việt Nam và tất cả các doanh nghiệp xuất khẩu khác của Việt Nam.

(NQ)