Xuất khẩu hàng mây, tre, cói đạt giá trị hơn 120 triệu USD

Tính từ đầu năm cho đến hêt tháng 6/2014, Việt Nam đã xuất khẩu sản phẩm mây, tre, cói thảm sang 18 thị trường trên thế giới, thu về 120,4 triệu USD, tăng 12,52% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trong số những thị trường nhập khẩu hàng mây, tre, cói thảm của Việt Nam trong thời gian này thì Hoa Kỳ là thị trường có kim ngạch cao nhất, chiếm 22,3% thị phần, tương đương với 26,9 triệu USD, tăng 13,38% so với 6 tháng 2013. Thị trường đứng thứ hai về kim ngạch là Nhật Bản với 22,3 triệu USD, tăng 28,32%; kế đến là Đức đạt 13,6 triệu USD, tăng 19,7%....

Nhìn chung, 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu hàng mây,tre, cói, thảm sang các thị trường đều tăng trưởng ở hầu khắp các thị trường, số thị trường có tốc độ tăng trưởng dương chiếm trên 80%. Đáng chú ý, xuất khẩu sang thị trường Canada tuy kim ngạch chỉ đạt 3,8 triệu USD, nhưng lại có tốc độ tăng trưởng mạnh, tăng 50,62%.

Một điểm sáng trong xuất khẩu hàng mây, tre, cói thảm trong 6 tháng đầu năm nay, là có thêm thị trường xuất khẩu, đó là thị trường Trung Quốc với kim ngạch đạt 1,8 triệu USD.

(Thanh Huyền)