Xuất khẩu sắt thép tăng cả về lượng và trị giá

Trong 6 tháng đầu năm 2014, xuất khẩu sắt thép các loại tăng cả về lượng và trị giá, tăng lần lượt 21,35% và tăng 11,28% so với cùng kỳ, tương đương với 1,3 triệu tấn, trị giá 998,9 triệu USD.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Việt Nam xuất khẩu sắt thép sang 27 thị trường trên thế giới, trong đó Campuchia là thị trường xuất khẩu chính, chiếm 27,4%, đạt 362,7 nghìn tấn, trị giá 240,1 triệu USD, tăng 7,47% về lượng và tăng 2,49% về trị giá so với 6 tháng năm 2013. Đứng thứ hai là thị trường Indonesia, đạt 212,6 nghìn tấn, trị giá 173,7 triệu USD, tăng 12,75% về lượng và tăng 7,99% về trị giá so với cùng kỳ.

Xuất khẩu sắt thép các loại đều tăng trưởng ở hầu khắp các thị trường, số thị trường có tốc độ tăng trưởng dương chiếm trên 70%. Xuất khẩu sang thị trường Pakistan có tốc độ tăng trưởng mạnh vượt bậc, tăng 578% về lượng và tăng 437,47% về trị giá, tương đương với 4,1 nghìn tấn, trị giá 2,8 triệu USD.

(Thanh Huyền)