Cảnh báo email lừa đảo người dùng ở Cơ quan Bộ Tài chính

Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) vừa cho biết, trong thời gian gần đây, Cục ghi nhận có một số tài khoản email của người dùng ở Cơ quan Bộ Tài chính nhận được những lá thư có nội dung “cảnh báo sẽ mất tài khoản email” nếu không đăng nhập và làm 1 số thao tác đối với đường link nêu trong email.

Nội dung email lừa đảo Cục Tin học và Thống kê tài chính ghi nhận trong thời gian gần đây.Nội dung email lừa đảo Cục Tin học và Thống kê tài chính ghi nhận trong thời gian gần đây.

Theo Cục Tin học và Thống kê tài chính, đây là các email lừa đảo, nhằm đánh cắp mật khẩu tài khoản email cá nhân. Bất kì thông tin về tài khoản và mật khẩu đăng nhập vào link này sẽ được người quản trị trang Web biết được, dẫn đến việc lộ thông tin tài khoản.

Chính vì vậy, Cục Tin học và Thống kê tài chính khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức ở Cơ quan Bộ Tài chính tuyệt đối:

- Không bấm vào các đường link lạ có trong các email lừa đảo tương tự như trên;

Không đăng nhập bất cứ thông tin về tài khoản nào trên các trang web này, cũng như trên các trang web tương tự nếu có lỡ bấm vào các đường link lạ.

- Không dùng tài khoản email công việc để đăng kí sử dụng các dịch vụ trên mạng...

(PV)