Có ít nhất 35 công ty là nạn nhân của Tập đoàn thương mại Poseidon

Tập đoàn Poseidon, mối nguy hiểm thường trực nằm trong những nhóm gián điệp mạng đang hoạt động ít nhất từ năm 2005.

Các công ty tại Hoa Kỳ, Pháp, Kazakhstan, các vương quốc Ả Rập thống nhất, Ấn Độ và Nga là những mục tiêu chính của Poseidon.Các công ty tại Hoa Kỳ, Pháp, Kazakhstan, các vương quốc Ả Rập thống nhất, Ấn Độ và Nga là những mục tiêu chính của Poseidon.

Điều làm Poseidon khác biệt chính là nó là một tổ chức thương mại. Bên cạnh đó, phần mềm độc hại được thiết kế để chuyên hoạt động trên máy tính hệ điều hành Windows tiếng Anh và tiếng Bồ Đào Nha Brazil - mục tiêu đầu tiên của cuộc tấn công.

Có ít nhất 35 công ty nạn nhân được xác định là mục tiêu chính, bao gồm tổ chức chính phủ và tài chính, công ty viễn thông, công ty sản xuất, năng lượng và dịch vụ tiện ích khác, cũng như phương tiện truyền thông và công ty quan hệ công chúng tại Hoa Kỳ, Pháp, Kazakhstan, các vương quốc Ả Rập thống nhất, Ấn Độ và Nga…

(GN)