Phát hiện lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng Shell Shock

Hiệp hội an toàn thông tin Việt Nam (VNISA) vừa phát đi cảnh báo về một lỗ hổng nghiêm trọng mới được phát hiện trong phần mềm lõi Bash được sử dụng trên các hệ thống Unix và Linux. Điều này gây ra một nguy cơ bảo mật cao đối với nhiều doanh nghiệp, tổ chức nói riêng cũng như internet nói chung do tính phổ biến sử dụng các hệ thống Unix và Linux. 

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Các thành phần bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng này có thể là các website, server, máy tính cá nhân, các thiết bị chạy OS X, các thiết bị mạng... Tuy nhiên, các hệ thống sử dụng Ubuntu và Debian không bị ảnh hưởng của lỗ hổng này do sử dụng Dash.

Lỗ hổng này được chuyên gia Stephane Chazelas phát hiện trong phiên bản 4.3 của Bash. Mức độ nghiêm trọng của lỗ hổng này là rất cao do tất cả các ứng dụng có “nhúng” việc thực thi Bash command bên trong sẽ đứng trước tình trạng dễ dàng bị khai thác từ xa và chạy lệnh trên hệ thống bị tấn công.

Theo đánh giá của các chuyên gia bảo mật, lỗ hổng này có mức độ nghiêm trọng sánh ngang với lỗ hổng Heartbleed trong thư viện OpenSSL vừa được công bố vào đầu năm nay.

Theo VNISA, một số kịch bản mà lỗ hổng này có thể được lợi dụng để khai thác như: ForceCommand được sử dụng trong việc cấu hình SSHD để giới hạn các lệnh mà người dùng có thể thực thi từ xa. Tuy nhiên với lỗ hổng này kẻ tấn công có thể lợi dụng và bỏ qua các hạn chế đó để thực hiện các lệnh tùy ý.

Với lỗ hổng này, các máy chủ Apache có sử dụng mod_cgi hoặc mod_cgid cũng có thể bị ảnh hưởng. Một kịch bản khác có thể xảy ra là, DHCP clients gọi một shell scripts để cấu hình hệ thống, với các giá trị có được khi máy chủ bị lỗ hổng này cho phép client đó thực hiện các lệnh tùy ý như với quyền root trên chính DHCP client.

Hiện tại, một số mã khai thác lỗ hổng đã được công bố, để kiểm tra hệ thống có đang bị lỗ hổng này hay không, người sử dụng có thể kiểm tra theo câu lệnh: $ env x='() { :;}; echo vulnerable’ bash -c “echo this is a test”.

VNISA cảnh báo, các quản trị hệ thống cần kiểm tra gấp các hệ thống của mình đồng thời cập nhật gấp khi phát hiện hệ thống đang bị lỗ hổng. Hiện tại mới có Redhat và centos đưa ra bản cập nhật.

(Thanh Huyền)