10 tháng đầu năm: Sản lượng điện đạt 120,7 tỷ kWh

Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) vừa công bố báo cáo kinh doanh 10 tháng năm 2014. Theo đó, sản lượng toàn hệ thống tháng 10/2014 đạt 12,68 tỷ kWh, luỹ kế 10 tháng đạt 120,7 tỷ kWh, tức tăng 10,72% so với cùng kỳ năm 2013.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Cụ thể, sản lượng điện sản xuất và mua tháng 10/2014 đạt 12,42 tỷ kWh, lũy kế 10 tháng ước đạt 117,72 tỷ kWh, tăng 10,88% so với cùng kỳ. Trong đó, thủy điện chiếm 44,78%, nhiệt điện than chiếm 22,86%, tua-bin khí chiếm 30,62%, nhiệt điện dầu chiếm 0,22%, mua điện Trung Quốc chiếm 1,47%. Riêng điện sản xuất trong 10 tháng ước đạt 52,607 tỷ kW, tăng 12,49% so với cùng kỳ.

Tháng 10/2014, điện thương phẩm ước đạt 10,89 tỷ kWh. Lũy kế 10 tháng năm 2014, điện thương phẩm ước đạt 106,214 tỷ kWh; tăng 10,89% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, điện thương phẩm nội địa tăng 11,46% (miền Bắc tăng 14,86%; miền Trung tăng 9,74% và miền Nam tăng 8,9%).

Theo báo cáo, điện cấp cho nông nghiệp chiếm 1,5% (tăng 23,34% so với cùng kỳ), điện cấp cho công nghiệp chiếm 53,6% (tăng 13,19%), điện cấp cho thương mại, khách sạn - nhà hàng chiếm 4,8% (tăng 12,06%), điện cấp cho quản lý tiêu dùng chiếm 35,8% (tăng 8,69%). Sản lượng điện tiết kiệm ước thực hiện trong 10 tháng năm 2014 là 2,35 tỷ kWh, bằng 2,23% sản lượng điện thương phẩm.

Cũng theo báo cáo, đến hết tháng 10/2014, EVN đã hoàn thành kế hoạch phát điện của năm 2014 với 5/5 tổ máy và tổng công suất 1.700MW, gồm Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 (2x622 MW), TM2 Nhiệt điện Hải Phòng 2 (300MW) và Thủy điện Sông Bung 4 (2x78MW). EVN đã hoàn thành đóng điện 3 công trình và khởi công 6 công trình lưới điện truyền tải 500 - 220kV. Luỹ kế 10 tháng đầu năm 2014 đã hoàn thành đóng điện 33 công trình 500kV - 220kV và khởi công được 34 công trình lưới điện 500 - 220kV.

Tính đến hết tháng 10/2014, giá trị khối lượng thực hiện vốn đầu tư toàn tập đoàn ước đạt 91.756 tỷ đồng, trong đó giá trị giải ngân đạt 82.010 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ năm 2013.

(Thanh Huyền)