2013: Lợi nhuận Viettel gần gấp 3 lần VNPT

Bộ TT-TT vừa đưa ra báo cáo về doanh thu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel). Theo đó, doanh thu và lợi nhuận của Viettel đều vượt VNPT. Cuộc đua song mã giữa 2 tập đoàn đã ngã ngũ và Viettel đã trở thành doanh nghiệp CNTT-TT hàng đầu Việt Nam hiện nay.

2013: Lợi nhuận Viettel gần gấp 3 lần VNPT
Cụ thể, năm 2013 VNPT ước đạt tổng doanh thu 119.000 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, bằng 102,53% so với năm 2012. Nộp ngân sách nhà nước phấn đấu đạt 7.894 tỷ đồng, đạt 107,89% kế hoạch, bằng 100,47% so với năm 2012. Tổng lợi nhuận toàn Tập đoàn ước đạt 9.265 tỷ, đạt 100% kế hoạch, bằng 179,09% so với năm 2012. 
 
Trong khi Viettel doanh thu ước thực hiện 162.886 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 15,2% so với năm 2012. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 35.086 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch, tăng 27,5%. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 26.413 tỷ đồng, đạt 99% kế hoạch năm 2013, tăng 25,2%. Nộp ngân sách Nhà nước ước thực hiện 13.586 tỷ đồng, đạt 106% kế hoạch, tăng 19,4%. 
 
Như vậy, tổng doanh thu của Viettel năm 2013 vượt VNPT hơn 43.886 tỷ đồng. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Viettel qua mặt VNPT về doanh thu. Với 26.413 tỷ đồng sau thuế, Viettel có lợi nhuận gần gấp 3 lần VNPT (9.265 tỷ đồng). Trước đó, năm 2012, Viettel đã đạt 140 nghìn tỷ đồng vượt hơn VNPT chỉ có 130.500 tỷ đồng.
 
Qua nhiều năm "so găng", cuộc đua về doanh thu và lợi nhuận giữa 2 tập đoàn CNTT-TT này đã có kết quả ngã ngũ. Trong khi Viettel đã bắt đầu hái quả ngọt từ thị trường viễn thông nước ngoài, tập trung đầu tư cho các dự án tham vọng ngoài biên giới thì VNPT vẫn đang trong giai đoạn tái cơ cấu. Cả VNPT và Viettel cũng đang đẩy mạnh vào lĩnh vực sản xuất (smartphone, các thiết bị CNTT-TT) ngoài các mảng viễn thông truyền thống.

Nhiều nhận định cho thấy, trong thời gian tới Viettel sẽ vẫn ở ngôi vị số 1 của làng viễn thông Việt trong một quãng thời gian khá dài. Trong khi các doanh nghiệp CNTT-TT khác sẽ cần thời gian dài để soán ngôi hoặc chí ít là đuổi kịp Viettel...
 
(Nam Phương)