47 DN cam kết dùng sản phẩm của nhau

Hôm qua 28/8, 47 doanh nghiệp của 7 tỉnh miền Trung đã ký cam kết liên doanh, liên kết và ưu tiên sử dụng sản phẩm, hàng hóa của nhau nhằm tạo điều kiện cùng kinh doanh và phát triển.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Đây là tiền đề cho việc tìm hiểu, trao đổi, thỏa thuận và đi đến thống nhất ký kết các hợp đồng kinh tế, các hợp đồng mua bán cụ thể giữa các đối tác trong khu vực miền Trung, nhằm mang lại hiệu quả thiết thực cho các bên, hướng tới mục tiêu cùng phát triển bền vững.

Theo cam kết, các doanh nghiệp tạo điều kiện cho nhau cùng kinh doanh và phát triển, sẵn sàng tạo cơ hội thuận lợi, hỗ trợ nhau trong quá trình sản xuất kinh doanh trong điều kiện cho phép. Bên cạnh đó, doanh nghiệp ưu tiên sử dụng, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của nhau trên cơ sở hợp tác, các bên cùng có lợi, cùng chia sẻ ủng hộ lẫn nhau và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

(Thanh Huyền)