6 đối tượng không được làm việc cho doanh nghiệp ngoại

Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam. Trong đó, có 6 nhóm đối tượng không được phép làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Cán bộ, công chức nhà nước không được làm việc cho tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài. Nguồn Internet.Cán bộ, công chức nhà nước không được làm việc cho tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài. Nguồn Internet.

Nhóm đầu tiên gồm các sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ, công nhân, viên chức, công chức quốc phòng trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an Nhân dân và người làm công tác cơ yếu. Cán bộ, công chức, người làm trong ngành nghề đang làm công tác liên quan đến bí mật nhà nước hoặc có vợ (chồng) làm công tác này cũng thuộc nhóm trên. 

Bên cạnh đó, người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, người đang chấp hành bản án hình sự của Tòa án hoặc người chưa được xóa án tích, chưa hết thời hạn, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định theo quy định của pháp luật hình sự cũng không được phép làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/9 tới.

(Thanh Huyền)