6 tháng đầu năm: Viettel đạt doanh thu 90.000 tỷ đồng

Đây là con số được Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) đưa ra trong báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Bộ Thông tin và Truyền thông vừa diễn ra tuần trước.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Viettel đạt doanh thu đạt 90.000 tỷ đồng, tăng trưởng 28% so với 6 tháng 2013. Sự tăng trưởng cao có đóng góp của đầu tư quốc tế mang về 12.000 tỷ đồng, thị trường đầu tư tiếp tục mở rộng ở châu Phi, đang xin phép đầu tư ở một số thị trường Kenya, Congo, Tanzania.

Trong năm 2014, Viettel đầu tư vào khoảng 10 - 11 nước, số lượng dân cỡ 340 triệu dân. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 20 ngàn tỷ đồng, hoàn thành 51,2% kế hoạch năm (dự kiến kế hoạch năm 39.000 tỷ đồng), nộp ngân sách nhà nước gần 8.000 tỷ đồng, hoàn thành 53,3% kế hoạch năm (dự kiến kế hoạch năm nộp 14.800 tỷ đồng).

Doanh thu là từ sản xuất công nghiệp và CNTT của Viettel mang về 1.500 tỷ đồng, tập trung chủ yếu sản xuất thiết bị đầu cuối để dùng trong nước và xuất khẩu. Ngoài ra, Viettel cũng bắt đầu sản xuất một số thiết bị liên quan đến phần core, đã sản xuất thử và thử nghiệm thành công tổng đài và hiện lắp đặt tại thị trường Việt Nam, Đông Timor, và Cameroon.

(Thanh Huyền)