63 DN có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia

Hội đồng Thương hiệu quốc gia Việt Nam vừa công bố danh sách 63 doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia năm 2014, trong đó có 48 doanh nghiệp đã từng đạt Thương hiệu quốc gia và 15 doanh nghiệp lần đầu tiên được công nhận.

Lễ công bố Thương hiệu quốc gia Vietnam Value 2014 diễn ra chiều 16/12 tại trụ sở Bộ Công Thương.Lễ công bố Thương hiệu quốc gia Vietnam Value 2014 diễn ra chiều 16/12 tại trụ sở Bộ Công Thương.

Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt ngày 25/11/2003. Đây là chương trình duy nhất của Chính phủ tiến hành với mục đích quảng bá hình ảnh quốc gia, thương hiệu quốc gia thông qua thương hiệu sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Chương trình cũng nhằm nâng cao sức cạnh tranh cho các thương hiệu sản phẩm Việt Nam trên thị trường rong nước và quốc tế trong quá tình hội nhập.

Bên cạnh đó, chương trình cũng góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam gắn với các giá trị "Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong", tăng sức hấp dẫn cho đất nước, con người Việt Nam, góp phần khuyến khích du lịch và thu hút đầu tư nước ngoài. Chính phủ giao Bộ Công Thương là cơ quan thường trực, chịu trách nhiệm phối hợp với các Bộ ngành triển khai.

Trong giai đoạn năm 2012 - 2014, chương trình đã triển khai hiệu quả tập trung vào các hoạt động trọng tâm như tăng cường các hoạt động tuyên truyền quảng bá cho chương trình và các doanh nghiệp có sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia. Thông qua hoạt động tư vấn đào tạo, chương trình đã hỗ trợ năng lực xây dựng và phát triển thương hiệu cho các ngành hàng, lĩnh vực và doanh nghiệp theo định hướng xuất khẩu và theo các giá trị của chương trình.

Chương trình Thương hiệu quốc gia cũng hoạt động lồng ghép với một số hoạt động cụ thể của chương trình xúc tiến thương mại quốc gia. Trong năm 2013, các hoạt động này đã thu hút 6.834 lượt doanh nghiệp tham gia với 281.385 lượt giao dịch được thực hiện, tổng giá trị hợp đồng ký kết đạt hơn 1,4 tỷ USD và 162 tỷ đồng. Hoạt động hội chợ thu hút 1.850.468 lượt khách tham quan, mua sắm với doanh số bán hàng đạt 380,8 tỷ đồng.

Thông qua chương trình, các hiệp hội ngành hàng có năng lực cạnh tranh xuất khẩu được hỗ trợ xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển thương hiệu sản phẩm cho ngành. Song song với đó, việc lựa chọn các doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia được tiến hành 2 năm một lần, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục chia sẻ và theo đuổi các giá trị của chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Trên cơ sở phát huy các giá trị này, doanh nghiệp sẽ trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành, lĩnh vực mình kinh doanh, sản xuất dựa trên việc không ngừng đổi mới, sáng tạo và nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong giai đoạn 2012 - 2014, 54 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia và thương hiệu sản phẩm được mang biểu trưng Thương hiệu quốc gia Vietnam Value.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu cũng như Việt Nam gặp nhiều khó khăn thách thức, các doanh nghiệp này vẫn tăng trưởng và phát triển vững mạnh. Hầu hết doanh nghiệp đều duy trì tốc độ tăng trưởng cao cả về lợi nhuận và doanh thu, giữ vững thị trường nội địa và phát triển thị trường xuất khẩu, đặc biệt có doanh nghiệp tăng trưởng 100% trong thời kỳ này.

Theo công bố của Hội đồng Thương hiệu quốc gia, danh sách doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia năm 2014 thuộc về 63 doanh nghiệp hàng đầu. Trong đó có 23 doanh nghiệp đã 4 lần liên tiếp đạt Thương hiệu quốc gia, 11 doanh nghiệp 3 lần liên tiếp và 14 doanh nghiệp đã 2 lần liên tiếp đạt danh hiệu này.

(Thanh Huyền)