9 tháng: Petrolimex đang lãi hơn 1.400 tỷ đồng

Theo báo cáo, kết quả sản xuất - kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014 của Petrolimex, tổng doanh thu hợp nhất của tất cả các đơn vị thành viên Petrolimex hoạt động tại Việt Nam và ở nước ngoài, trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh: xăng dầu, gas, dầu mỡ nhờn, vận tải xăng dầu, thiết kế, cơ khí, xây lắp, bảo hiểm,… đạt 158.578 tỷ đồng, đạt 79% KH và bằng 109% so với cùng kỳ.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.
Trong đó, tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế là 1.418 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch và bằng 90% so với cùng kỳ. Trong 9 tháng, Petrolimex đã nộp ngân sách nhà nước 27.025 tỷ đồng, bằng 115% so với cùng kỳ. Tính chung, tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 1.150 tỷ đồng. Như vậy, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 7,6%.
 
Cụ thể, lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam của Công ty Mẹ - “Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam” và 42 công ty xăng dầu thành viên do Công ty Mẹ đầu tư 100% vốn điều lệ là (không tính các hoạt động kinh danh xăng dầu ở nước ngoài) là 406 tỷ đồng.
 
Với sản lượng xuất bán 6.071 ngàn m3, tấn (riêng đối với dầu mazút đơn vị tính là: Tấn), bằng 99% so với cùng kỳ năm 2013 (9 tháng đầu năm 2013) - Lợi nhuận thực tế (trước thuế) đạt 67 đồng/lít,kg trong 9 tháng đầu năm 2014.
 
Riêng các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu, lợi nhuận trước thuế  của ngành hoá dầu đạt 536 tỷ đồng, gas 90 tỷ đồng, vận tải 133 tỷ đồng, bảo hiểm và ngân hàng 118 tỷ đồng, các lĩnh vực còn lại 110 tỷ đồng. Đặc biệt, các hoạt động kinh doanh xăng dầu của Petrolimex ở nước ngoài gồm Petrolimex Singapore và Petrolimex Lào đạt lợi nhuận trước thuế là 24 tỷ đồng.
 
Về cơ chế kinh doanh xăng dầu, hiện tại, Petrolimex cùng 42 công ty xăng dầu thành viên đang tập trung thiết lập hệ thống phân phối phù hợp với NĐ 83 và TT 38; đặc biệt là hình thức mới là “nhượng quyền thương mại”.
 
Về kinh doanh xăng E5 RON 92, Tập đoàn đang triển khai kinh doanh xăng sinh học E5 RON 92 tại các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam và TP Đà Nẵng. Hiện tại Petrolimex đang tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất, công nghệ phối trộn để tiếp tục triển khai kinh doanh xăng E5 RON 92 tại 5 tỉnh/thành phố từ ngày 01/12/2014 theo đúng lộ trình tại QĐ 53.
 
(T.Hương)