Bắc Ninh hút thêm 13 dự án FDI trong tháng 4/2015

Thông tin từ tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong tháng 4/2015, toàn tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới cho 13 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 10 triệu USD, cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh tăng vốn cho 6 dự án với tổng vốn điều chỉnh tăng là 28,692 triệu USD.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.
 
Trong tháng 04/2015, toàn tỉnh Bắc Ninh đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới cho 03 dự án trong nước với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 102 tỷ đồng; cấp xác nhận đầu tư cho 02 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 14 tỷ đồng.
 
Như vậy, trong 4 tháng đầu năm, toàn tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới cho 15 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 821 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 884 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư là 87.851 tỷ đồng.
 
Bên cạnh đó, tính từ đầu năm 2015 đến nay, số doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh là 337 doanh nghiệp; 54 chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh với tổng số vốn đăng ký là 1.476,713 tỷ đồng.
 
Lũy kế đến ngày 20/04/2015, toàn tỉnh có 6.547 doanh nghiệp đang hoạt động, 311 chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh với tổng số vốn là 74.749,818 tỷ đồng; 789 doanh nghiệp giải thể và chấm dứt hoạt động 72 chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh.
 
(T.H)