Bàn giao vốn từ Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam sang Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

Lễ ký biên bản bàn giao vốn từ Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam sang Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã được diễn ra trong ngày 14/01/2015.

Đại diện Bộ Công Thương Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, đại diện Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam và đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ký biên bản bàn giao.Đại diện Bộ Công Thương Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, đại diện Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam và đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ký biên bản bàn giao.

Đến dự và chỉ đạo tại Lễ ký có Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính. Tham dự Lễ ký còn có Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, đại diện một số bộ ban ngành vụ liên quan, thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng ban Kiểm soát, Chủ tịch Công đoàn, Phó bí thư Đảng uỷ cùng Trưởng các phòng ban Petrolimex.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định: “Việc bàn giao vốn từ Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam sang Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đánh dấu bước thay đổi phát triển quan trọng, mở ra những tiền đề và hướng đi mới, đòi hỏi Petrolimex phấn đấu hơn nữa nhằm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư”.

Với việc ký kết biên bản bàn giao này, Petrolimex đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật trong việc chuyển đổi Doanh nghiệp Nhà nước (hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước) sang hoạt động theo Luật Doanh nghiệp đối với hình thức Công ty cổ phần, đại chúng.

Cơ sở của việc ký kết biên bản bàn giao này là các Quyết định số 9387/QĐ-BCT ngày 20.10.2014 của Bộ Công Thương về việc xác định giá trị phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam thời điểm chuyển sang công ty cổ phần và Quyết định số 9720/QĐ-BCT ngày 29/10/2014 của Bộ Công Thương về việc bổ sung một số điểm của Quyết định số 9387/QĐ-BCT ngày 20/10/2014 của Bộ Công Thương về việc xác định giá trị phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam thời điểm chuyển sang công ty cổ phần.

(T.Hương)