Ban hành quy chuẩn kỹ thuật mới đối với thóc dự trữ quốc gia

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 53/2014/TT-BTC, thay thế Thông tư số 204/2011/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.
 
Theo đó, kể từ ngày 3/11/2014, chỉ tiêu chất lượng của thóc xuất kho dự trữ quốc gia được quy định như sau: Độ ẩm không lớn hơn 14% khối lượng (đối với các tỉnh đồng bằng Nam Bộ và TP.Hồ Chí Minh là 15,5%); Tạp chất không lớn hơn 5,0% khối lượng; Hạt không hoàn thiện không lớn hơn 10% khối lượng; Hạt vàng không lớn hơn 1,25% khối lượng; Hạt bạc phấn không lớn hơn 10% khối lượng; Hạt lẫn loại không lớn hơn 10% khối lượng.

Thông tư cũng quy định rõ, trước khi bốc xếp thóc lên các phương tiện vận chuyển hoặc đưa thóc vào kho phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ, hướng dẫn cho người lao động, bảo đảm an toàn người và hàng hóa.

Các phương tiện vận chuyển thóc phải sạch sẽ và đảm bảo che mưa, nắng; không để thóc chung với hóa chất và các loại hàng hóa khác dễ gây bẩn làm ảnh hưởng đến chất lượng thóc...

(PV)