Ban hành quy định về kinh doanh hàng miễn thuế

(eFinance Online) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 68/2016/NĐ-CP trong đó quy định cụ thể về điều kiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế; các trường hợp tạm dừng hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo đó, để được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, vị trí đặt cửa hàng miễn thuế phải trong khu vực cách ly của cửa khẩu đường bộ quốc tế, ga đường sắt liên vận quốc tế, cảng biển loại 1; trong khu vực cách ly và khu vực hạn chế của cảng hàng không dân dụng quốc tế; Trong nội địa; Trên tàu bay thực hiện các chuyến bay quốc tế của hãng hàng không được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; Kho chứa hàng miễn thuế đặt tại vị trí cùng với cửa hàng miễn thuế hoặc trong khu vực cách ly, khu vực hạn chế hoặc thuộc địa bàn hoạt động hải quan tại các khu vực ngoài cửa khẩu…

Nghị định cũng quy định tạm dừng hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế đối với các trường hợp thuộc đối tượng thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế. Trong thời gian tạm dừng hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế, cơ quan hải quan thực hiện giám sát lượng hàng tồn tại cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế. Doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế chịu trách nhiệm bảo đảm nguyên trạng hàng hóa tại cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế. Thời hạn tạm dừng hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế không quá 6 tháng kể từ ngày thông báo tạm dừng hoạt động.

Nghị định cũng quy định các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đối với doanh nghiệp không đưa cửa hàng miễn thuế vào hoạt động khi quá thời hạn 6 tháng kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế. Ngoài ra, các trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận bao gồm cả trường hợp cửa hàng miễn thuế, kho chứa hàng miễn thuế không duy trì các điều kiện theo quy định; trong vòng 12 tháng doanh nghiệp 3 lần vi phạm hành chính về hải quan liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế và bị xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền với mức phạt cho mỗi lần vượt thẩm quyền xử phạt của Chi cục trưởng Chi cục Hải quan; quá thời hạn tạm dừng hoạt động.

(NQ)