Bảng giá tính lệ phí trước bạ mới tại Kon Tum

Ủy ban nhân tỉnh Kon Tum vừa ban hành Quyết định 07/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Quyết định sửa đổi, bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe máy ban hành kèm theo Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 06/5/2014, Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 06/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh làm cơ sở để tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Cục thuế tỉnh Kon Tum phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hướng dẫn triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký (ngày 09 tháng 03 năm 2015).

Danh mục sửa đổi, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe máy

STT

LOẠI XE MÁY

ĐƠN GIÁ

Ghi chú

A

DANH MỤC SỬA ĐỔI

  

CÔNG TY VMEP

 1

SYM ATTILA VICTORIA VTH

22.02

SYM ATTILA VICTORIA VTJ

20.0B

DANH MỤC BỔ SUNG

  

HONDA

 1

HONDA JF461 AIRBLADE FI TYPE 063

38.12

MSX 125 cc

57.13

JF58 VISION

28.54

JA36 13 BLADE (D)

17.25

JA36 BLADE

18.16

JA36 BLADE (C)

19.6 

YAMAHA

 1

YAMAHA NOZZA GRANDE 2BM1

40.02

YAMAHA SIRIUS FI 1FCA

19.33

YAMAHA EXCITER 2ND1 RC

42.34

YAMAHA EXCITER 2ND1 GP

42.85

YAMAHA JUPITER FI-1PB8

28.036

YAMAHA NOUVO SX 2XC1 STD

32.47

YAMAHA NOUVO SX 2XC1 RC

34.18

YAMAHA NOUVO SX 2XC1 GP

34.6 

CÁC LOẠI XE KHÁC

 1

PIAGGIO Vespa GTS 125 3Vie-310

74.02

PIAGGIO Vespa Sprint 125 3Vie-111

66.03

Xmen Sport

4.54

VIETTHAI (ELYZA)

4.5(T.H)