Báo động tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội

Theo tin từ Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) vẫn xảy ra ở hầu hết các địa phương với các mức độ khác nhau và có chiều hướng gia tăng nguy hiểm.

Báo động tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội

Cụ thể, tính đến đầu 2014 tổng số nợ BHXH trong cả nước lên đến 6.425 tỷ đồng. Trong khi năm 2014, BHXH Việt Nam đề ra mục tiêu có 64.864.281 người tham gia BHXH, BHYT; tổng thu BHXH, BHYT là 218.819 tỷ đồng.

Tình trạng nợ đọng BHXH không chỉ dừng ở mức chậm, nợ của các doanh nghiệp khó khăn, phá sản mà còn dây dưa đến cả những doanh nghiệp trước đây vốn tuân thủ nghiêm túc hoặc làm ăn có lãi. Tình trạng chiếm dụng vốn để sản xuất kinh doanh và chấp nhận chịu phạt do nợ đọng BHXH cũng là lí do rất đáng báo động.

Theo BHXH Việt Nam, đơn vị sẽ tăng cường phối hợp thanh kiểm tra các doanh nghiệp nợ, giám sát thực hiện chính sách BHXH tại các doanh nghiệp; chủ động ngăn ngừa hành vi lạm dụng, trục lợi, đảm bảo cân đối quỹ. Đồng thời sẽ có cuộc rà soát mang tính tổng thể trình Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ thời gian tới...

(Nam Phương)