Bảo Việt cam kết chi trả bồi thường thiệt hại cho DN FDI

Ngay sau khi nhận được thông tin về thiệt hại của khách hàng sau vụ đập phá tại các khu công nghiệp thuộc Đồng Nai, Bình Dương... Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã khẩn trương hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục cần thiết một cách đơn giản và nhanh gọn nhất để phục vụ việc giải quyết chi trả bồi thường thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm trong thời gian sớm nhất.

Đoàn công tác Bảo hiểm Bảo Việt khẩn trương tới hiện trường, hỗ trợ khách hàng giải quyết thủ tục bồi thường.Đoàn công tác Bảo hiểm Bảo Việt khẩn trương tới hiện trường, hỗ trợ khách hàng giải quyết thủ tục bồi thường.
 
Trong những ngày vừa qua đã xảy ra các cuộc biểu tình quá khích, gây nên tình trạng đập phá, đốt nhà xưởng tại các khu công nghiệp thuộc các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Hà Tĩnh…

Ngay sau khi nhận được thông tin về thiệt hại của khách hàng, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã khẩn trương, trách nhiệm cử đoàn công tác tới hiện trường, hỗ trợ và chỉ đạo các công ty thành viên trong hệ thống Bảo hiểm Bảo Việt liên lạc, thăm hỏi khách hàng trong khu vực bị tổn thất để nắm bắt thông tin về thiệt hại và hướng dẫn khách hàng thực hiện các thủ tục cần thiết một cách đơn giản và nhanh gọn nhất để phục vụ việc giải quyết chi trả bồi thường thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm trong thời gian sớm nhất.

Tính tới thời điểm này, Bảo hiểm Bảo Việt ước tính có 123 đơn bảo hiểm bị ảnh hưởng, trong đó có 63 đơn bảo hiểm thiệt hại về Tài sản và 60 đơn thiệt hại liên quan đến Xe cơ giới, chủ yếu tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Ước tính thiệt hại ban đầu là 77 tỷ đồng bao gồm 2,5 triệu đôla Mỹ và trên 24 tỷ đồng.

Bảo hiểm Bảo Việt cam kết xử lý nhanh chóng và quyết liệt các vụ việc phát sinh đối với khách hàng tham gia bảo hiểm tại Bảo hiểm Bảo Việt để khách hàng an tâm, có thể nhanh chóng tái ổn định sản xuất kinh doanh.
 
Đối với các thiệt hại phức tạp và có giá trị lớn, Bảo hiểm Bảo Việt mời các công ty giám định độc lập uy tín tiến hành giám định bồi thường. Qua đó, khách hàng đã hợp tác chặt chẽ và đánh giá cao  việc xử lý nhanh chóng, phối hợp và hỗ trợ tận tình của Bảo hiểm Bảo Việt cũng như các đối tác của Bảo hiểm Bảo Việt (giám định viên và giám định độc lập).
 
Theo thống kê, cho tới nay thị trường bảo hiểm Việt Nam chưa từng đối mặt với rủi ro "bạo động, đình công, nổi loạn" do tình hình chính trị ở Việt Nam rất ổn định. Vì vậy, hành động nhanh chóng và tích cực của Bảo hiểm Bảo Việt đối với vụ việc vừa qua đã một lần nữa khẳng định cam kết lâu dài của Bảo hiểm Bảo Việt nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng và cộng đồng.
 
(T.Hương)