Biểu mẫu khai trình sử dụng lao động

Bộ Lao động và Thương binh xã hội ban hành Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Lao động về việc làm.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo quy định hiện nay, doanh nghiệp (DN) phải khai trình sử dụng lao động khi bắt đầu hoạt động và khai trình theo định kỳ 6 tháng và hàng năm; việc khai trình này thực hiện theo biểu mẫu số 05 và 07.

Đồng thời, trong vòng 30 ngày kể từ khi bắt đầu hoạt động, DN sẽ phải lập sổ quản lý lao động, và phải xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

DN có thể lập sổ giấy hoặc sổ điện tử nhưng phải đảm bảo có đủ các nội dung bắt buộc như: Họ tên, giới tính, năm sinh, quốc tịch, địa chỉ CMND của người lao động, trình độ chuyên môn kỹ thuật, trình độ kỹ năng nghề …

Thông tư có hiệu lực từ 20/10/2014.

(T.H)