Biểu mức thu phí qua phà Kênh Tắt và phà Láng Sắt, Quốc lộ 53

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 03/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Kênh Tắt và phà Láng Sắt, Quốc lộ 53.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo biểu phí ban hành kèm theo thông tư, mức thu phí sẽ từ  4.000 đồng/lượt đến 80.000 đồng/lượt đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và các loại xe tương tự.

Đối với xe mô tô hai bánh, xe gắn máy hai bánh qua phà trả theo tháng là 120.000 đồng/tháng. Đối với xe chở hàng trọng tải từ 15 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 feets qua phà trả theo lượt là 80.000 đồng/lượt...

Biểu phí cũng quy định thuê cả chuyến phà loại 60 tấn đồng/chuyến là 100.000 đồng. Thuê cả chuyến phà loại 100 tấn đồng/chuyến là 200.000 đồng.

Thông tư quy định, việc miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí qua phà Kênh Tắt và phà Láng Sắt, Quốc lộ 53 được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 110/2014/TT-BTC.

Các nội dung khác liên quan đến việc đăng ký, kê khai, thu, nộp, quản lý, sử dụng, công khai chế độ thu phí qua phà Kênh Tắt và phà Láng Sắt, Quốc lộ 53 không quy định tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC, Thông tư số 45/2006/TT-BTC, Thông tư số156/2013/TT-BTC, Thông tư số 153/2012/TT-BTC  và  Thông tư số 110/2014/TT-BTC.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2016.

(T.H)