Bình ổn giá thức ăn chăn nuôi, phân đạm Urê và phân NPK trên địa bàn

Bộ Tài chính vừa ban hành công văn số 87 /BTC-QLG gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý giá trên địa bàn.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014, từ ngày 01/01/2015, thuế giá trị gia tăng mặt hàng phân bón, thức ăn cho gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác từ 5% chuyển sang đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Mặt khác, từ quý III/2014 đến nay, giá phân bón Urê trên thị trường thế giới, giá các nguyên liệu chính sản xuất thức ăn chăn nuôi và giá xăng dầu trong nước biến động giảm mạnh. Tuy nhiên, giá mặt hàng phân đạm Urê, phân NPK, thức ăn chăn nuôi chưa thể hiện rõ xu hướng giảm.

Do đó, để góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Thứ nhất, chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế, Chi cục Quản lý thị trường và các cơ quan liên quan có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân đạm Urê, phân NPK, thức ăn chăn nuôi thực hiện rà soát chi phí đầu vào, thực hiện giảm giá trước biến động giảm giá của các yếu tố đầu vào và thực hiện kê khai giá theo quy định; Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện kê khai giá, niêm yết giá, thực hiện giá bán phân đạm Urê, phân NPK, thức ăn chăn nuôi theo đúng quy định; Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tổng hợp tình hình triển khai, kết quả thực hiện và báo cáo định kỳ gửi về Bộ Tài chính.

Thứ hai, chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Công Thương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan chủ động lập kế hoạch kiểm tra, thanh tra về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, phân đạm Urê, phân NPK; phân công rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của cấp tỉnh, cấp huyện. Trong quá trình kiểm tra, thanh tra nếu phát hiện vi phạm như: sản xuất, kinh doanh, sử dụng các loại thức ăn chăn nuôi, phân đạm Urê, phân NPK trong Danh mục cấm sử dụng, hạn chế sử dụng, kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái và các vi phạm khác cần xử lý kiên quyết, triệt để các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề nghị UBND cấp tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật có liên quan nhất là các quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, quy định về xử lý vi phạm hành chính, hình sự trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng thức ăn chăn nuôi, phân đạm Urê, phân NPK nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giá và thực hiện tốt công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng trong tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp.

(T.H)