Bình Phước ban hành tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất, thuê mặt nước

UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 15/01/2015 về quy định tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất và đơn giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.
Theo đó, tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất đối với các thị xã: Đồng Xoài, Bình Long, Phước Long là 1,25%; đối với các huyện: Chơn Thành, Đồng Phú, Hớn Quản là 1,0%/năm; đối với các huyện: Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Đăng, Bù Gia Mập là 0,5%.
 
Đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm (không phải là phần ngầm của công trình xây dựng trên mặt đất) bằng 20% đơn giá thuê đất trên bề mặt với hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê có cùng mục đích sử dụng và thời hạn sử dụng đất.
 
Đơn giá thuê mặt nước: đối với dự án sử dụng mặt nước cố định: 400 nghìn đồng/ha/năm; đối với dự án sử dụng mặt nước không cố định 1 triệu đồng/ha/năm .
 
Đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước đối với thị xã Đồng Xoài đơn giá thuê đất có mặt nước được xác định bằng 60% đơn giá thuê các loại đất có vị trí liền kề có cùng mục đích sử dụng; đối với các huyện, thị xã còn lại đơn giá thuê đất có mặt nước được xác định bằng 50% đơn giá thuê các loại đất có vị trí liền kề có cùng mục đích sử dụng.
 
Quyết định này sẽ có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
 
(T.H)