Bình Thuận quy định mức phí bán đấu giá tài sản NN

Vừa qua, HĐND tỉnh Bình Thuận đã thông qua Nghị quyết số 59/2014/NQ-HĐND quy định mức phí bán đấu giá trả cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp đối với tài sản Nhà nước bán đấu giá là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị xử lý tịch thu trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, mức phí bán đấu giá trả cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp đối với tài sản Nhà nước bán đấu giá là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị xử lý tịch thu trên địa bàn tỉnh sẽ tương ứng với giá trị tài sản bán được của một cuộc bán đấu giá.

Cụ thể, giá trị tài sản bán được của một cuộc bán đấu giá dưới 50 triệu đồng thì mức thu là 5% giá trị tài sản bán được; từ 50 triệu đến 1 tỷ đồng mức thu là 2,5 triệu + 1,5% giá trị tài sản bán được vượt 50 triệu đồng; từ trên 1 tỷ đến 10 tỷ đồng mức thu là 16,75 triệu + 0,2% giá trị tài sản bán được vượt 1 tỷ đồng; từ trên 10 tỷ đến 20 tỷ đồng mức thu là 34,75 triệu + 0,15% giá trị tài sản bán được vượt 10 tỷ đồng; từ trên 20 tỷ đồng mức thu là 49,75 triệu + 0,1% giá trị tài sản bán được vượt 20 tỷ đồng. Tổng số phí không quá 300 triệu đồng/cuộc đấu giá.

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh để lại 100% trên tổng số tiền thu phí tham gia đấu giá để trang trải chi phí cho việc tổ chức bán đấu giá, thu phí và chi hoạt động.

(T.H)