Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán

Hôm qua (3/10/2013), Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 136/2013/TT-BTC, hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2013.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Thông tư quy định, vé xổ số tự chọn sổ điện toán được phân phối theo các phương thức như: Bán trực tiếp cho khách hàng thông qua thiết bị đầu cuối; thông qua điện thoại cố định và điện thoại di động; thông qua Internet.

Công ty xổ số điện toán được lựa chọn một số tỉnh, thành phố để phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán thông qua phương thức phân phối thiết bị đầu cuối và được phát hành vé xổ số tự chọn số điện toàn thông qua điện thoại cố định, điện thoại di động và Internet trên phạm vi cả nước.

Thời gian phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán hàng ngày, trừ các trường hợp đặc biệt khác theo thông báo của Công ty xổ số điện toán.

Công ty xổ số điện toán có trách nhiệm công bố công khai thời gian không phát hành chậm nhất là năm ngày làm việc trước ngày không phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán. Việc công bố công khai ngày không phát hành vé được thực hiện qua hình thức niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh và cửa hàng của Công ty xổ số điện toán, các đại lý xổ số tự chọn số điện toán, đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty xổ số điện toán (nếu có) hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Việc quay số mở thưởng được thực hiện tại trụ sở chính của Công ty xổ số điện toán hoặc tại các địa điểm khác nhưng phải nằm trong phạm vi địa giới hành chính của tỉnh, thành phố nơi Công ty xổ số điện toán đặt trụ sở chính; thời gian quay số mở thưởng do Công ty xổ số điện toán quyết định nhưng kết thúc không chậm hơn 18 giờ 30 phút của ngày quay số mở thưởng...

(PV)