Bộ Tài chính quy định giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 70/QĐ-BTC về giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2016.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá loại phổ thông có đầu lọc tiêu thụ trong nước của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc lá như sau: Giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu bao cứng là 4.390 đồng/bao; Giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu bao mềm là 3.860 đồng/bao.

Mức giá trên là giá bán của doanh nghiệp trên phương tiện bên mua, đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt và khoản đóng góp bắt buộc vào Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng; mỗi bao thuốc lá có 20 điếu thuốc.

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc lá quy định giá bán sản phẩm thuốc lá điếu thuộc thẩm quyền của mình đảm bảo không thấp hơn gái bán tối thiểu quy định trên.

Trường hợp doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc lá bán sản phẩm của mình thấp hơn giá bán tối thiểu quy định trên sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

(PV)