Bộ TT-TT bổ sung tân Thứ trưởng

Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết, ngày 22/1/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 176/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Trương Minh Tuấn, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương giữ chức Thứ trưởng Bộ TT-TT.

Tân Thứ trưởng Bộ TT-TT, ông Trương Minh Tuấn.Tân Thứ trưởng Bộ TT-TT, ông Trương Minh Tuấn.

Ông Trương Minh Tuấn sinh năm 1960; trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ TT-TT đã trải qua các chức vụ: Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại thành phố Đà Nẵng; Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Như vậy, Bộ TT-TT gồm Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và 5 Thứ trưởng gồm các ông: Thứ trưởng thường trực Lê Nam Thắng, ông Nguyễn Minh Hồng, ông Trần Đức Lai, ông Nguyễn Thành Hưng và ông Trương Minh Tuấn. Được biết ông Trương Minh Tuấn sẽ về phụ trách mảng báo chí thay Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn nghỉ hưu từ tháng 10/2013.

(Bảo Linh)