CAMIMEX được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày hàng SXXK

Bộ Tài chính vừa có công văn 9253/BTC-TCHQ trả lời đồng ý với đề nghị của Công ty TNHH Thủy sản CAMIMEX được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó,Công ty TNHH Thủy sản CAMIMEX, có cùng địa chỉ, trụ sở chính với Công ty mẹ (Công ty cổ phần chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau - CAMIMEX), được thành lập trên cơ sở vốn góp của công ty mẹ là 99,7% (Quyết định thành lập số 54/CAMIMEX/HĐQT-QĐ ngày 10/5/2013) và toàn bộ nguyên liệu mà Công ty nhập về đều nhằm phục vụ cho hoạt động chế biến để xuất khẩu, không tiêu thụ trong nước.

Bộ Tài chính cho biết, để tạo điều kiện cho Công ty ổn định sản xuất kinh doanh và đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, Bộ Tài chính đồng ý cho Công ty TNHH Thủy sản CAMIMEX được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan với điều kiện Công ty mẹ đáp ứng đủ các điều kiện được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

(T.H)