Cần quyết liệt hơn trong cổ phần hóa DNNN

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp diễn ra sáng 25/6, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp nhấn mạnh cần nêu đích danh, xử lý các hiện tượng sai phạm về đất đai trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) và yêu cầu các Bộ nhanh chóng ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu tại Hội nghị. Nguồn VGP.Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu tại Hội nghị. Nguồn VGP.

Đối với công tác cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước trong 6 tháng đầu năm, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng các cơ chế, chính sách ban hành đang phát huy tác dụng, đi đúng hướng, bảo toàn và phát huy giá trị đồng vốn của Nhà nước. “Tuy nhiên, nhìn chung cổ phần hóa vẫn bị chậm” (mới đạt 21,1% kế hoạch), Phó Thủ tướng nói và nêu rõ việc chậm trễ là do khi bổ sung cơ chế thì liên quan tới quy trình xây dựng văn bản.

Hơn nữa, số lượng DNNN cần cổ phần hóa trong 6 tháng tới còn nhiều (228 DN). “Nếu không quyết liệt, tháo gỡ khó khăn cụ thể thì có khả năng không hoàn thành nhiệm vụ”, Trưởng Ban Chỉ đạo cảnh báo. Nguyên nhân của tình trạng này, về khách quan là thực tiễn ở mỗi DNNN rất phong phú, cần phải xử lý rất cụ thể. Nhưng nguyên nhân chủ quan vẫn là trách nhiệm của người đứng đầu khi chưa thực sự quan tâm, “xắn tay” vào tháo gỡ khó khăn.

Phó Thủ tướng cho biết, trong cái khó chung, nhiều nơi vẫn làm tốt nhưng có nơi làm chưa tốt, chưa nghiêm. Chính phủ chưa nghe bộ nào kỷ luật, xử lý ai không thực hiện nhiệm vụ trên giao về cổ phần hóa. Sắp tới phải báo cáo việc này vì thực tiễn là có. Phó Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, DNNN phải đốc thúc các bộ phải kịp thời ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan tới thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước.

Các bộ, ngành, địa phương, các DNNN định kỳ hằng tháng phải báo cáo tiến độ thực hiện về Ban Chỉ đạo, trong đó nêu cụ thể tình hình, nguyên nhân của việc làm tốt, chưa tốt và chỉ rõ trách nhiệm thuộc về ai. Tại Hội nghị, đa số các lãnh đạo DNNN đều khẳng định từ nay tới cuối năm 2015 sẽ hoàn thành mục tiêu cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước đầu tư ngoài ngành để tập trung cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính.

Bên cạnh đó, các DNNN cũng nêu những khó khăn trong quá trình thực hiện liên quan tới việc xử lý lao động dôi dư sau khi sắp xếp, tái cơ cấu; việc thực hiện nghĩa vụ đóng tiền sử dụng đất khi thoái vốn tại công ty liên doanh cũng như trách nhiệm của việc thoái vốn dưới mệnh giá...

(Thanh Huyền)