Cấp giấy phép nhập khẩu tự động với sản phẩm thép

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 12/2015/TT-BCT quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép. Theo đó, giấy phép nhập khẩu tự động do Bộ Công Thương cấp cho thương nhân dưới hình thức xác nhận đơn đăng ký nhập khẩu cho mỗi lô hàng. Giấy phép nhập khẩu tự động có giá trị thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ ngày Bộ Công Thương xác nhận.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Người đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tự động phải đăng ký hồ sơ thương nhân với cơ quan cấp giấy phép khi đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tự động lần đầu tiên và chỉ được xem xét cấp giấy phép nhập khẩu tự động khi đã đăng ký hồ sơ thương nhân. Hồ sơ thương nhân bao gồm: Đăng ký mẫu chữ ký của người có thẩm quyền ký hoặc được ủy quyền ký đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tự động và con dấu của thương nhân; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư.

Giấy phép nhập khẩu tự động được cấp trong thời hạn 7 ngày làm việc. Trường hợp thương nhân có đăng ký hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu tự động qua hệ thống mạng Internet, giấy phép nhập khẩu tự động được cấp trong thời hạn 5 ngày làm việc. Giấy phép nhập khẩu tự động được gửi cho thương nhân theo đường điện theo địa chỉ ghi trên đơn đăng ký.

Đối với việc đăng ký cấp giấy phép nhập khẩu tự động qua mạng Internet, thương nhân có thể lựa chọn đăng ký nhập khẩu theo chế độ cấp phép nhập khẩu tự động qua mạng Internet trước khi nộp hồ sơ theo quy trình như: Thương nhân phải khai báo các thông tin về hồ sơ thương nhân qua mạng Internet theo hệ thống phần mềm do Bộ Công Thương quy định và gửi hồ sơ thương nhân về địa điểm đăng ký cấp phép nhập khẩu tự động khi đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tự động lần đầu.

Sau khi được cấp tài khoản truy cập hệ thống phần mềm, thương nhân tiến hành khai báo thông tin về hồ sơ đăng ký nhập khẩu tự động qua hệ thống phần mềm do Bộ Công Thương quy định. Tình trạng xử lý việc cấp phép nhập khẩu tự động sẽ được thể hiện trực tuyến trên hệ thống phần mềm. Bộ Công Thương thẩm định thông tin qua giao diện trên mạng Internet và trong vòng 1 ngày thông báo cho thương nhân kết quả thẩm định qua mạng Internet.

Sau khi nhận được thông báo chấp nhận của Bộ Công Thương về việc thông tin hồ sơ khai báo qua mạng Internet đã đầy đủ, hợp lệ, thương nhân nộp bộ hồ sơ tại cơ quan cấp giấy phép theo quy định. Thương nhân chịu trách nhiệm trang bị máy tính kết nối mạng Internet và các thiết bị ngoại vi theo quy định của Bộ Công Thương trước khi đăng ký theo chế độ cấp phép nhập khẩu tự động qua mạng Internet.

Sản phẩm thép là hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh; hàng nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này và được thực hiện theo các quy định quản lý hiện hành. Thông tư 12 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/7/2015.

(Thanh Huyền)