Chấn chỉnh chất lượng 3G

Mới đây Bộ TT-TT đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ 3G đang bị người dân phản ánh là...  rất kém tại nhiều khu vực.

Chấn chỉnh chất lượng 3G

Theo Chỉ thị của Bộ TT-TT, bên cạnh những mặt ưu điểm, tích cực, thời gian gần đây, nhất là từ khi các dịch vụ 3G phát triển, thị trường dịch vụ viễn thông có những biến động, nảy sinh các hiện tượng như: gọi nhiều lần mới thiết lập được cuộc gọi, cuộc gọi bị ngắt giữa chừng, âm thanh không ổn định, băng thông cho các dịch vụ dữ liệu bị hạn chế không theo đúng hợp đồng hoặc cam kết cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp viễn thông.

Để tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông, Bộ TT-TT yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng mạng lưới để đảm bảo và nâng cao khả năng cung cấp dịch vụ; rà soát, tối ưu hóa mạng lưới, đảm bảo chất lượng dịch vụ viễn thông do doanh nghiệp cung cấp đúng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đã cam kết và công bố. Các doanh nghiệp viễn thông phải nâng cao chất lượng vùng phủ sóng, vùng cung cấp dịch vụ di động, đảm bảo tốc độ truy nhập tương ứng với các gói dịch vụ cung cấp ra thị trường.

Trong một thống kê khác số lượng người dùng 3G tại Việt Nam tăng đột biến trong khi hạ tầng chưa được nâng cấp thêm khiến chất lượng dịch vụ có suy giảm là điều khó tránh. Tuy nhiên, việc các doanh nghiệp chưa thu hồi đủ số vốn khi triển khai hạ tầng 3G cũng khiến việc nâng cấp mạng lưới chậm trễ chính là nguyên nhân căn bản nhưng không được các doanh nghiệp thừa nhận.

Hiện nhiều nước đã triển khai hạ tầng 4G và 5G, trong khi theo lộ trình dịch vụ 4G sẽ được Bộ TT-TT cho phép đấu thầu và triển khai từ 2014. Tuy nhiên, lộ trình 4G triển khai ra sao còn phụ thuộc nhu cầu thị trường. Trong khi chất lượng 3G chưa được cải thiện nhiều người hồ nghi nếu triển khai 4G lúc này cũng là điều không cần thiết dù công nghệ viễn thông của chúng ta đang bắt đầu đi chậm lại.

(Bảo Linh)