Chế độ tự chủ kinh phí quản lý hành chính

Bộ Tài Chính - Bộ Nội Vụ vừa ban hànhThông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV quy định cụ thể chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Thông tư liên tịch này sửa đổi một số nội dung tại Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTC-BNV ngày 17/1/2006, đồng thời bãi bỏ quy định về chế độ tự chủ tại thông tư này.
 
Một số điểm đáng chú ý trong Thông tư này như:

- Khoán quỹ tiền lương và chi hoạt động thường xuyên

- Hướng dẫn cách tính mới, chi trả thu nhập tăng thêm dựa trên kinh phí tiết kiệm được.

- Quy định về tạm chi thu nhập tăng thêm.

- Quy định cụ thể thêm trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tài Chính.
 
Ngoài ra, còn có một số nội dung quan trọng khác cũng được ban hành kèm theo thông tư.
 
Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV có hiệu lực từ ngày 30/5/2014.

(T.H)