Chỉ 29% doanh nghiệp triển khai các chính sách về liêm chính

Sáng nay (29/12), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức công bố số liệu về hiện trạng thực hành liêm chính trong kinh doanh và nhu cầu hỗ trợ xây dựng năng lực của doanh nghiệp. Khảo sát cho thấy mới chỉ có 29% doanh nghiệp triển khai các chính sách về liêm chính trong doanh nghiệp.

Hội thảo công bố báo cáo khảo sát về Hiện trạng thực hành liêm chính trong kinh doanh diễn ra sáng 29/12.Hội thảo công bố báo cáo khảo sát về Hiện trạng thực hành liêm chính trong kinh doanh diễn ra sáng 29/12.

Khảo sát được thực hiện tại 3 thành phố lớn gồm Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM với 180 doanh nghiệp gồm doanh nghiệp trong nước và nước ngoài hoạt động trong các lĩnh vực chế biến lương thực và thực phẩm, da giày, dệt may, ngành công nghiệp lắp ráp, điện - điện tử, ngân hàng. Kết quả khảo sát cho thấy, việc doanh nghiệp nhận thức đầy đủ và hiểu đúng về liêm chính trong kinh doanh chiếm 55% và họ đồng ý cho rằng liêm chính phải gắn liền với các nguyên tắc, chuẩn mực về đạo đức và quy phạm pháp luật nhằm tạo ra rào cản đối với nạn tham nhũng, hối lộ.

Hầu hết các doanh nghiệp đều hiểu khá đầy đủ về khái niệm về minh bạch và bộ quy tắc ứng xử trong kinh doanh và không có sự khác nhau chiếm từ 92,78% - 93,82%, tuy nhiên nếu xét sự hiểu biết của các doanh nghiệp trong từng ngành lại có sự chênh lệch, chưa đồng đều. Về yêu cầu minh bạch và cạnh tranh trong Hiệp định FTA chưa được phổ biến rộng rãi khi có đến 43% doanh nghiệp trả lời là không biết. Đối với loại hình doanh nghiệp Việt Nam 100% vốn tư nhân và doanh nghiệp nước ngoài, 57% số doanh nghiệp còn lơ mơ về yêu cầu này. Đặc biệt các doanh nghiệp trong ngành chế biến lương thực và thực phẩm (55%), da giày (65%) và dệt may (50%) đa phần đều bỏ ngỏ vấn đề này.

Nhìn chung mới chỉ có 29% doanh nghiệp cho biết đã triển khai các chính sách về liêm chính. Một số doanh nghiệp cho biết họ chưa thực hiện triển khai chương trình liêm chính tổng thể trong doanh nghiệp nhưng đã triển khai các chính sách và quy định trong nội bộ doanh nghiệp. Bao gồm kiểm soát chi tiêu bao gồm nhiều cấp độ đánh giá, giới hạn chi tiêu và yêu cầu tài liệu hóa, thực hiện cơ chế báo cáo (chiếm trên 60%).

Theo ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Tổng Thư ký VCCI, việc triển khai liêm chính có tác dụng rất lớn đến sự phát triển của doanh nghiệp. Vấn đề phòng, chống tham nhũng, kiến tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Đây cũng là một trong những mục tiêu thiên niên kỷ mà Việt Nam đã cam kết thực hiện.

(Thanh Huyền)