Chi trả chính sách trợ giúp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 8381/VPCP-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc chi trả chính sách trợ giúp xã hội hằng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương hướng dẫn cụ thể quy trình cung cấp dịch vụ, phí dịch vụ chi trả và các nội dung khác có liên quan đối với thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội hằng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội thông qua hệ thống bưu điện.

(T.H)