Chốt mức lương tối thiểu vùng 2017

(eFinance Online) - Ngày 2/8, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2017. Cụ thể:
Chốt mức lương tối thiểu vùng 2017

Vùng I: 3.750.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng/tháng so với năm 2016).

Vùng II: 3.320.000 đồng/tháng (tăng 220.000 đồng/tháng so với năm 2016).

Vùng III: 2.900.000 đồng/tháng (tăng 200.000 đồng/tháng so với năm 2016).

Vùng IV: 2.580.000 đồng/tháng (tăng 180.000 đồng/tháng so với năm 2016).

Như vậy, tính bình quân chung 4 Vùng, mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 được Hội đồng tiền lương Quốc gia đề xuất là 213.000 đồng/tháng, tức tăng khoảng 7,3% so với năm 2016.

Phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 này sẽ được trình lên Chính phủ để ban hành Nghị định mới về lương tối thiểu vùng.

(T.H)