Chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp từ doanh nghiệp về Bộ quản lý

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 10011/VPCP-KTTH về việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp từ doanh nghiệp về Bộ quản lý.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Tài chính đánh giá tác động đối với ngân sách nhà nước khi thực hiện chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập từ doanh nghiệp về các Bộ quản lý trong quá trình thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước; đồng thời đề xuất cơ chế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Điểm 2 Công văn số 8888/VPCP-KTTH ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp từ doanh nghiệp về Bộ quản lý. Báo cáo đánh giá tác động và đề xuất cơ chế gửi đến Bộ Nội vụ để tổng hợp chung.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8888/VPCP-KTTH ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2015.

(T.H)