Cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển DNNVV

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 119/2015/TT-BTC hướng dẫn Cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNNVV) được thành lập theo Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17/04/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo Thông tư, lãi suất cho vay của Quỹ không vượt quá 90% lãi suất cho vay thương mại cùng kỳ hạn của các ngân hàng sau tại Hà Nội:

- Ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) Ngoại thương Việt Nam.

- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

Lãi suất cho vay thương mại từng kỳ hạn được xác định trên cơ sở bình quân số học lãi suất cho vay cùng kỳ hạn đối với DN thuộc lĩnh vực ưu tiên của 4 Ngân hàng trên.

Lãi suất cho vay của Quỹ được Bộ Tài chính công bố trong từng thời kỳ phù hợp với diễn biến lãi suất của thị trường.

Trường hợp lãi suất cho vay thương mại cùng kỳ hạn nêu trên có biến động lớn, Hội đồng quản lý Quỹ báo cáo Bộ Tài Chính để xem xét, điều chỉnh lãi suất phù hợp.

Thông tư 119/2015/TT-BTC có hiệu lực từ 01/10/2015.

(T.H)