Công bố 100 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia

Ngày 17/10, Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ công bố và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia năm 2015. Những sản phẩm sau khi được vinh danh sẽ được các cơ quan Nhà nước hỗ trợ phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển.

Công bố 100 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia

Năm 2015 là năm đầu tiên Bộ Công Thương tổ chức xét duyệt các sản phẩm ở cấp Quốc gia. Việc lựa chọn, công bố và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn là một trong những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về khuyến công, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển.

Việc bình chọn và tôn vinh nhằm lựa chọn ra những sản phẩm đặc sắc, nổi trội trong số các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của cấp khu vực để tôn vinh. Những sản phẩm sau khi được vinh danh sẽ được các cơ quan Nhà nước hỗ trợ phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển.

Bên cạnh đó chương trình cũng nhằm mục đích thu hút, khuyến khích, động viên các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn nói chung và các đơn vị có sản phẩm được bình chọn tích cực hơn nữa trong việc duy trì phát triển sản xuất sản phẩm chất lượng cao, tận dụng được tiềm năng lợi thế của địa phương.

100 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia năm 2015 được vinh danh ngày hôm nay thuộc các nhóm: Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ: 25 sản phẩm; Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và đồ uống: 40 sản phẩm; Nhóm sản phẩm thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí: 25 sản phẩm; Nhóm các sản phẩm khác: 10 sản phẩm. Nếu phân theo khu vực, Khu vực phía Bắc: có 39 sản phẩm đạt cấp quốc gia của 17/18 tỉnh, thành phố trong khu vực tham gia bình chọn; Khu vực phía Nam: Có 31 sản phẩm đạt cấp quốc gia của 16/17 tỉnh, thành phố trong khu vực tham gia bình chọn; Khu vực miền Trung - Tây Nguyên: có 30 sản phẩm đạt cấp quốc gia của 11/11 tỉnh, thành phố trong khu vực tham gia bình chọn.

Các sản phẩm được bình chọn là là những sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do chính cơ sở công nghiệp nông thôn sản xuất và đăng ký tham gia bình chọn. Đây không phải là sản phẩm sao chép; việc sản xuất sản phẩm không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Các sản phẩm được lựa chọn trong lần công bố này đều có khả năng sản xuất hàng loạt, với số lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường.

(Thanh Huyền)