Công bố 26 tổ chức bảo hiểm uy tín trong lĩnh vực hàng hải

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1404/QĐ-BTC công bố danh sách 26 tổ chức bảo hiểm có uy tín trong lĩnh vực hàng hải năm 2015 theo quy định tại Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Các doanh nghiệp bảo hiểm đó gồm:

1. Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt

2. Tổng công ty cổ phần Bảo Minh

3. Tổng công ty Bảo hiểm PVI

4. Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex

5. Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

6. Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu

7. Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long

8. Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA

9. Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

10. Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp

11. Công ty cổ phần Bảo hiểm Phú Hưng

12. Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội

13. Công ty cổ phần Bảo hiểm Hùng Vương

14. Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng Không

15. Công ty Bảo hiểm Liên Hiệp

16. Công ty TNHH Bảo hiểm Bảo Việt Tokio Marine

17. Công ty TNHH Bảo hiểm Samsung Vina

18. Công ty TNHH một thành viên bảo hiểm Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

19. Công ty bảo hiểm QBE Việt Nam

20. Công ty TNHH Bảo hiểm AIG Việt Nam

21. Công ty TNHH Bảo hiểm tổng hợp Groupama Việt Nam

22. Công ty TNHH Bảo hiểm Fubon (Việt Nam)

23. Công ty TNHH Bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam

24. Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội

25. Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Xuân Thành

26. Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ Cathay Việt Nam

(T.H)