Công bố đường dây nóng tiếp nhận, phản hồi về bình ổn giá sữa

Nhằm triển khai thực hiện biện pháp bình ổn giá có hiệu quả đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo Quyết định số 1079/QĐ-BTC và Công văn số 6544/BTC-QLG ngày 20/5/2014, Cục Quản lý giá vừa công bố số điện thoại liên lạc để tiếp nhận vướng mắc, kiến nghị về cơ chế chính sách, hướng dẫn thực hiện biện pháp bình ổn giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi của tổ chức, cá nhân.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, nếu các tổ chức, cá nhân có vướng mắc về cơ chế chính sách, giá bán buôn tối đa đăng ký tại Bộ Tài chính, liên hệ với cán bộ Cục Quản lý giá:

- Ông Nguyễn Xuân Trường:

Số điện thoại liên lạc: 04.22202828 (4199), di dộng: 0988853678.

- Bà Trịnh Thị Thu Trang:

Số điện thoại liên lạc: 04.22202828 (4204),  di dộng: 0906525447

Liên quan đến việc tiếp nhận, giải đáp vướng mắc về giá bán lẻ, giá bán buôn đăng ký tại các địa phương:

Liên hệ Phòng Giá (hoặc Phòng Giá - Công sản) - Sở Tài chính các địa phương.

Liên quan tới các hoạt động kinh doanh sữa của các tổ chức, cá nhân hoặc các kiến nghị, phản ánh liên quan đến hành vi vi phạm giá bán buôn, bán lẻ sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Liên hệ: Ông Vũ Văn Hòa - Cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương.

Số điện thoại liên lạc: 0913020529.

Ông Hoàng Thanh Hải - Cục Quản lý giá.

Số điện thoại liên lạc: 04.22202828 (4227), di dộng: 0932240509.

(T.H)