Đang diễn ra tuần lễ "Tự hào thương hiệu Việt Nam"

Với mục tiêu đẩy mạnh công tác quảng bá cho Chương trình Thương hiệu Quốc gia, khuyến khích động viên các doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia, hưởng ứng tích cực Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan triển khai “Tuần lễ Tự hào Thương hiệu Việt Nam 2015” từ ngày 1 - 7/8/2015 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Tuần lễ Tự hào thương hiệu Việt Nam diễn ra từ ngày 1 - 7/8/2015.Tuần lễ Tự hào thương hiệu Việt Nam diễn ra từ ngày 1 - 7/8/2015.

Các hoạt động của “Tuần lễ Tự hào Thương hiệu Việt Nam” nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và tham gia của các đồng chí Lãnh đạo Đảng/Nhà nước, Lãnh đạo Bộ Công Thương, Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, và đại diện các doanh nghiệp Thương hiệu Quốc gia, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cùng các hiệp hội ngành hàng, các tổ chức đoàn thể, nghề nghiệp, và các cơ quan thông tấn báo chí.

Đây là hoạt động có ý nghĩa mang lại hiệu ứng lan tỏa, động viên cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vươn tới những giá trị của Chương trình Thương hiệu Quốc gia là “Chất lượng - Sáng tạo - Tiên phong”, đồng thời, quảng bá, khích lệ người tiêu dùng, các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục hưởng ứng tích cực Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động cách đây 6 năm (31/7/2009 - 31/7/2015).

(Thanh Huyền)