Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam khắc phục khó khăn, nâng cao khả năng xúc tiến thị trường, ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã đề xuất và xây dựng Dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tăng cường kỹ năng xúc tiến mở rộng thị trường giai đoạn 2014 - 2018”.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Dự án dự kiến được triển khai từ năm 2014 đến hết năm 2018 trên phạm vi toàn quốc với 63 tỉnh, thành phố, do Viện Tin học doanh nghiệp trực thuộc VCCI thực hiện. Mục tiêu chung của Dự án là tăng cường kỹ năng xúc tiến thương mại cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thông qua ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử.

Trên cơ sở đó, dự án được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả dành cho doanh nghiệp như các hoạt động về nâng cao nhận thức, tìm hiểu thị trường nhằm mục đích truyền thông về tác dụng và hiệu quả của ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử đối với xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Ngoài ra, dự án cũng tập trung các hoạt động về đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, biết ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử nâng cao kỹ năng xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp; mở rộng các Trung tâm công nghệ thông tin, Trung tâm thương mại điện tử VCCI, sàn thương mại điện tử địa phương... có nhiệm vụ cung cấp cập nhật đầy đủ mọi thông tin kinh tế trong nước và quốc tế cho doanh nghiệp, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh và quảng bá thị trường cho doanh nghiệp Việt Nam.

(PV)