Đi làm ngày nghỉ Tết Bính Thân được nhận 400% tiền lương

Căn cứ vào Điều 97 Bộ luật Lao động 2012, Điều 25 Nghị định 05/2015/NĐ-CP và Công văn 4163/LĐTBXH-LĐTL thì nếu không đi làm vào ngày nghỉ tết thì sẽ được hưởng 100% tiền lương của ngày đó.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Nếu đi làm thì sẽ được cộng thêm 300% tiền lương (tổng cộng được nhận 400% tiền lương). Nếu làm thêm vào ban đêm còn được cộng thêm 90% tiền lương (tổng cộng được nhận 490% tiền lương).

Mức tiền lương nêu trên là mức ít nhất mà người sử dụng lao động trả cho người lao động; như vậy, khuyến khích người sử dụng lao động trả ở mức cao hơn.

(PV)