Điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Cao Bằng đến năm 2020

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với một số điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Cao Bằng đến năm 2020.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, đồng ý bổ sung mới Khu công nghiệp Chu Trinh, diện tích 80 ha vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp của cả nước.

Đồng thời, đưa Khu công nghiệp Đề Thám ra khỏi quy hoạch phát triển các khu công nghiệp của cả nước và chuyển đổi một phần diện tích khu công nghiệp này (20 ha) thành cụm công nghiệp.

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng có trách nhiệm thực hiện các thủ tục bổ sung quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất theo quy định hiện hành; bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách Trung ương đã hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, khu công nghiệp; chỉ đạo các cơ quan liên quan của Tỉnh và các chủ đầu tư thực hiện quy hoạch, thành lập và hoạt động của khu công nghiệp trên địa bàn đảm bảo hiệu quả thu hút đầu tư và tuân thủ quy định của pháp luật.

(T.H)