Điều chỉnh tiền lương đóng BHXH năm 2014

Bộ Lao động - thương binh và xã hội đã ban hành thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH, quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH năm 2014.

Điều chỉnh tiền lương đóng BHXH năm 2014

Theo thông tư, mức điều chỉnh năm 2014 thay đổi như sau:

- Mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH của các năm từ trước 1995 tới 2012 tăng thêm từ 0,07 đến 0,25 so với quy định cũ, năm 2013 và 2014 hệ số tính không thay đổi.

- Mức điều chỉnh thu nhập hàng tháng đã đóng BHXH của các năm 2008 đến 2012 tăng từ 0,07 đến 0,1 so với quy định cũ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2014, các quy định tại thông tư này được áp dụng từ ngày 01/01/2014.

(T.H)