Điều kiện để được xuất khẩu cá tra

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 36/2014/NĐ-CP về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra. Theo đó, để được xuất khẩu các sản phẩm cá Tra, thương nhân phải đáp ứng được một số điều kiện cụ thể.  

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thứ nhất, phải có cơ sở chế biến cá Tra đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định này. Trường hợp thương nhân không có cơ sở chế biến cá Tra thì phải có hợp đồng gia công hoặc hợp đồng mua sản phẩm cá Tra tại cơ sở chế biến cá Tra đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định này.

Thứ hai, đăng ký hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá Tra với Hiệp hội cá Tra Việt Nam theo quy định tại Điều 8 Nghị định này. Cơ quan hải quan chỉ chấp nhận thông quan đối với những lô hàng của hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá Tra đã được Hiệp hội cá Tra Việt Nam xác nhận.

Nghị định này có hiệu lực từ 20/06/2014.

(T.H)